SDH Dřevnovice – soutěže v požárním sportu mládeže 2016


Podzimní kolo hry Plamen


Letošní kolo hry Plamen se konalo 1. října 2016 v Tištíně. Zahájení a nástup všech jednotek proběhl po příjezdu a registraci všech družstev okolo 8:00 hodiny.
Dorazilo celkem 53 družstev (21 mladších, 29 starších, 2 družstva míšených dorostů a jedno družstvo dorostenek).
V těchto závodech nejde o to zaběhnout a nastříkat vodu do terče co nejrychleji, ale zaběhnout trať určité délky v terénu a plnit při tom úkoly a to všechno na čas.
Závodů se účastní 5 členné družstvo určité věkové kategorie. Letošní trať měla celkem 2,6 km s 6 stanovišti:

K1: Střelba ze vzduchovky- každý člen družstva musel shodit 3 špalíčky
K2: Zdravověda- úkolem družstva bylo zavázet koleno a zpevnit ruku trojcípým šátkem
K3: Požární ochrana- na tomto stanovišti je za úkol správně určit čím se hasí a nehasí určitá látka a správně pojmenovat značku
K4: Základy topografie- po vylosování značky bylo potřeba říct správný a úplný název dané značky, dále se zde orientovala mapa podle kompasu
K5: Uzlování- každý z družstva si vylosoval uzel, který následně musel uvázat (lodní smyčka, tesařský uzel, plocha spojka, zkracovačka a úvaz na proudnici)
K6: Překonání překážky po vodorovném laně

SDH Dřevnovice se zúčastnili s jedním družstvem v kategorii mladších žáků ve složení Hýsek Tadeáš, Kyselák Filip, Kyselák David, Žampach Dominik a Župková Markéta.
Na závody jsme se průběžně připravovali po celý rok, ale nejvíce jsme se přípravě věnovali v měsíci září. S celkovým časem 54:52 minut jsme získali v silné konkurenci krásné 11. místo z 21 družstev v naší kategorii.
 

sdh-drevnovice-4-10_560x383

 

O pohár SDH Mořice


 
Závody se konaly 28. května 2016 na fotbalovém hřišti v Mořicích.
Zúčastnilo se celkem 30 družstvem v kategorii přípravka, mladší žáci a starší žáci.
Družstvo SDH Dřevnovice přípravky ve složení: Zelinka Jan Alois– savice,koš, Hýsek Tadeáš-savice, koš, Kyselák David-béčka, Vláčil Vojtěch-rozdělovač, Hrubá Karolína-P proud, Švábenská Amálie-L proud, získalo krásné 3. místo a dovezlo si pohár a spoustu sladkostí.
Družstvo SDH Dřevnovice starších žáků A ve složení: Zelinková Natálie-střed savic, Čech Petr– koš, Dostál Vladimír-stroj, Žampach Dominik-béčka, Župková Marie-P proud, Halouzková Petra-L proud, se umístilo na 9. místě.
Družstvo SDH Dřevnovice starších žáků B ve složení: Zelinková Natálie-střed savic, Čech Petr– koš, Dostál Vladimír-stroj, Žampach Dominik-béčka, Župková Markéta– P proud, Kyselák Filip-L proud, získalo krásné 5. místo.

 

Memoriál Aloise Zelinky


 
Letos se konal již devátý ročník memoriálu A. Zelinky. Závody se konali 29. května 2016 na fotbalovém hřišti v Dřevnovicích.
Celkem se zúčastnilo 29 družstev a to 2 družstva přípravky, 13 družstev mladších žáků a 14 družstev starších žáků. I přes velké horko všechna družstva bojovala o co nejlepší výsledky na 120%. Jako každý rok tak i letos se závodilo v požárním útoku s nástřikovými terči a ve třelbě ze vzduchovky, kde mohlo družstvo sestřelit maximálně 21 špalíčků, tzn. že každý střílel na 3 špalíčky. Součástí memoriálu byli i Okrskové závody 17. okrsku.
Družstvo přípravky SDH Dřevnovice  ve složení: Zelinka Jan Alois– savice,koš, Hýsek Tadeáš-savice, koš, Kyselák David-béčka, Vláčil Vojtěch-rozdělovač, Hrubá Karolína-P proud, Švábenská Amálie-L proud, získalo v  s časem 58,1 s krásné 2. místo, ve střelbě sice neshodili jediný špalíček, ale i tak obsadili 1. místo. (družstvo z Mořic nestřílelo). V rámci závodů 17. okrsku získali 2. místo.
Družstvo starších žáků A SDH Dřevnovice   ve složení: Zelinková Natálie-střed savic, Čech Petr– koš, Dostál Vladimír-stroj, Žampach Dominik-béčka, Ponížil René-rozdělovač, Župková Marie-P proud, Halouzková Petra-L proud, se umístilo v  s časem 114,9 s na 14. místě, ve střelbě už byli o něco úspěšnější a shodili celkem 11 špalíčků a obsadili 4. místo. V rámci závodů 17. okrsku získali 4. místo.
Družstvo starších žáků B SDH Dřevnovice   ve složení: Zelinková Natálie-střed savic, Čech Petr– koš, Dostál Vladimír-stroj, Žampach Dominik-béčka, Ponížil René-rozdělovač, Župková Markéta– P proud, Kyselák Filip-L proud, získalo v  s časem 50,4s 13. místo, ve střelbě už byli o něco úspěšnější a shodili celkem 11 špalíčků a obsadili 4. místo. V rámci závodů 17. okrsku získali 3. místo.

O pohár starosty obce Dobromilice


 
Dne 25. června 2016 se konaly 10:00 závod y v Dobromilicích. Dorazilo celkem 19 družstev z blízkého i vzdálenějšího okolí. I přes to že na sluníčku bylo alespoň „100°c“ dětem to až tak moc nevadilo, a bojovali o co nejlepší výsledky. Terče nebyli nástřikové, ale byla potřeba pořádně mířit, aby se podařil, co nejlepší čas.
SDH Dřevnovice se účastnili jsme se dvěma družstvy, přípravka a mladší žáci.
Družstvo přípravky ve složení: Zelinka Jan Alois– savice,koš, Hýsek Tadeáš-savice, koš, Kyselák David-béčka, Vláčil Vojtěch-rozdělovač, Hrubá Karolína-P proud, Švábenská Amálie-L proud, získalo s časem 69,29 s krásné 2. Místo.
Družstvo mladších žáků ve složení: Zelinka Jan Alois– savice,koš, Hýsek Tadeáš-savice, koš, Žampach Dominik-béčka, Župková Markéta-P proud, Kyselák Filip-L proud, se umístilo s časem 29,94 s na 5. Místě.